Edició 2019

Al 2019, la Festa major d’hivern, les festes de Santa Eulàlia, tindrà lloc

Del 8 al 12 de febrer 2019

Organitza

  • Institut de Cultura de Barcelona

 

Disseny i il·lustracions: grande-estudio
Redacció: Manel Gil
Correcció de textos: Caplletra 
Fotografies: cortesia dels artistes i companyies

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empreses patrocinadores

Mitjà de comunicació patrocinador

Empreses col·laboradores